FM GROUP Polska Artur Trawiński

wpisany do CEIDG

ul. Żmigrodzka 247

51-124 Wrocław

adres korespondencyjny:

ul. Wrocławska 2a, Szewce

55-114 Wisznia Mała

NIP: 898-195-35-47

tel. (71) 327 00 00

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 22:00
sobota od 10:00 do 14:00

tel. (71) 327 00 00
kom. +48 727 920 013
+48 727 920 014
+48 727 920 015
+48 727 920 016
+48 727 920 017
+48 727 920 018

zamowienia@perfumy.fm

 

REKLAMACJE

Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00
sobota od 10:00 do 14:00
tel. (71) 327 00 23
(71) 327 00 24

(71) 327 00 25

reklamacje@perfumy.fm